Rättssociologisk författningsdatabas

visa och sök författningar | nedladdning och bearbetning | Formulär | projektplan

Visa och sök författningar

Typ


Utfärdad tidigast (yyyy-mm-dd)

Utfärdad senast (yyyy-mm-dd)


Visa kolumn Tabulera


Träffar per sida


Visa författningar

Giltiga författningar vid tidpunkt
sök

Sök i kolumn

Sök efter text
sök

Översikt
Statliga myndigheter

© Johan Åhlfeldt 2008
hitsidSFS-nrrevokedRubrik
115451975:8831994-01-01Förordning (1975:883) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter
217631975:11901989-01-01Lag (1975:1190) om andra allmänna gudstjänster än högmässa
323891980:607Lag (RFS 1980:4) (1980:607) om beslutande organ i frågor om disciplinansvar m.m. beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter
443211998:400
580981942:740Rättegångsbalk (1942:740)
678891949:381Föräldrabalk (1949:381)
780081958:637Ärvdabalk (1958:637)
876671962:700Brottsbalk (1962:700)
911691975:1841994-01-01Kräftpestförordning (1975:184)
1070261967:311991-06-01/r1/Kungl. Maj:ts Kungörelse (1967:31) om räntan på vissa lån med statlig kreditgaranti;
1170281967:442001-01-01Förordning (1967:44) om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten
1270311967:451994-01-01Kungörelse (1967:45) angående tillämpningen av förordningen den 24 februari 1967 (nr 44) om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten
1370331967:68Kungl. Maj:ts Kungörelse (1967:68) angående undantag från investeringsavgift enligt förordningen den 24 februari 1967 (nr 44) om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten
1470381967:831992-07-01Kungl. Maj:ts Instruktion (1967:83) för utrikesrepresentationen
1570361967:761991-06-01/r1/Kungl. Maj:ts Kungörelse (1967:76) om räntan på vissa lån med statlig kreditgaranti;
1670621967:1011988-07-01/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1967:101) med förordnande enligt 5 § kungörelsen den 25 maj 1962 (nr 388) angående ersättning för sjukvård utom riket enligt lagen om allmän försäkring;
1770471967:941994-01-01Lag (1967:94) om avdrag vid inkomsttaxeringen för viss aktieutdelning
1870561967:961990-07-01Lag (1967:96) om särskild nyanskaffningsfond
1970641967:1231993-07-01Cirkulär (1967:123) om planering av den statliga byggnads- och anläggningsverksamheten i säsongutjämnande syfte
2070671967:1342006-04-01Kungl. Maj:ts Kungörelse (1967:134) om kvalitetsbenämning på äpplen och päron

Träffar
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 381-400 401-420 421-440 441-460 461-480 481-500 501-520 521-540 541-560 561-580 581-600 601-620 621-640 641-660 661-680 681-700 701-720 721-740 741-760 761-780 781-800 801-820 821-840 841-860 861-880 881-900 901-920 921-940 941-960 961-970
Hittade 970 författningar som uppfyllde sökvillkoren

verb:

0.020819 seconds