Om verksamheten | Portfolio | In english | Login

Johan Åhlfeldt – web-programering, databaser och design

Om verksamheten

Jag har länge fascinerats av internet och dess möjligheter. Min kontakt med internet började redan 1993 som webmaster för dåvarande institutionen för socialmedicin, Uppsala universitet, nu en del av Institutionen för folkhälsovetenskap. Då fanns inte de verktyg som idag finns tillgängliga för webkonstruktion och design. Det gjorde det nödvändigt att arbeta nära HTML-koden, vilket idag har fördelar som fullständig kontroll över sidornas utseende. Det är också ovärderligt vid programmering i scriptspråk som PHP och vid databasprogrammering.

Idag är det möjligt att med hjälp av en kombination av serverbaserade script (PHP, ASP), databasprogrammering och klientbaserade script (JavaScript), skriva internet-applikationer som kan göra nästan vad som helst. Tillämpningsprogram flyttar ut från skrivbordsdatorer till internet, där en av fördelarna är att data kan delas av flera användare – världen över.

Min huvudsakliga inriktning är delade informations- och analyssystem, som involverar flera användare och som hanterar stora mängder data.

© 2008 Johan Åhlfeldt, Lund, Sweden. E-mail: